Insect screens


moskitiera ramkowa białystok

Hinge Door net

The hinged insect screen system is designed for balcony doors. It has reinforced bar in the middle and it is mounted directly to the door frame.

moskitiera przesuwna Białystok

Sliding Door Net

The sliding insect screen system is used in large sliding door balconies, terraces and winter gardens. It is mounted directly to the door frame, the mosquito net moves between the upper and the lower rail.

Moskitiery Białystok plisowane

Retractable Net

The retractable insect screen system is perfectly suited for installation on patio doors and in balcony sliding doors to 3.6 meters with. The characteristic feature of this product is the use of a special pleated netting, which when closing folds and hides in the side profile. The advantage of this solution is also a low threshold, which does not hinder the free passage in any way.

Moskitiery Podlaskie

Window Net

The window insect screen system is is designed for all windows that open inwards. The assembly is invasive on rotating hooks adapted to the type of window.

ALUPROF MB-70 WINDOW


Aluprof MB 70

MB-70 – Standard – This profile allows you to create slim and durable constructions. It is distinguished by very good thermal insulation, which is the result of the use of thermal breaks and special gaskets.

MB-70 HI – Better thermal Value – An option with a much higher thermal insulation than the standard profile, special insulating inserts with a very low thermal conductivity coefficient were used in its central part.

– Maximum size 1600×2400 mm  (63” x 94,5”)

– Maximum sash weight 120 kg

– Open inside options: Turn only, tilt and turn, tilt and slide i tilt only. Open oitside: awning, turn only

– Thermal insulation from 1.0 W/m²K

– Frame depth  70mm (2,75”)  ,  sash depth  79mm  (3,11”)

– Maximum glazing thickness 60 mm ( For triple pane 2,36” , for double pane 1,50”)

Aluprof MB 86 window


Aluprof MB 70

MB-86 ST – Standard – The main advantage of MB-86 is the high strength of the profiles, enabling the construction of large structures. Thermal insulation in the case of windows reaches up to 1.39 W / (m2K). If you require higher energy efficiency parameters, SI and AERO variants will be interested.

Aluprof MB 70

MB-86 SI – high insulation – MB-86 SI is a variant of the system with increased thermal insulation in relation to the standard version. They are recommended for energy-saving construction. The heat loss coefficient is sensationally low and for this profile it is even 0.92 W / (m2K) for windows.

Aluprof MB 70

MB-86 – Perfectness of AEROGel – The world’s first aluminum profile that uses modern insulating AEROgel, a material with excellent thermal insulation. Thanks to this innovative solution, the frame heat transfer coefficient for windows is unique Uf ≥ 0.57 W / m2K.

– Maximum size 1700×2800 mm (67” x 110”)

– Maximu sash weight 150 kg

– Open inside options: Turn only, Tild and Turn, Tilt and Slide , Turn only. Open outside: Awning, Turn only

– Thermal Insulation  MB-86 ST Uw from 1,39  ;  MB-86 SI Uw from 0,92 ; MB-86 AERO Uw from 0,57 W / m2K

– Frame depth 77mm (3”)  ,  sash depth  86mm (3,38”)

– Maximum glazing thickness 70mm (2,75” for triple pane , 1,50” for double pane)

CORTIZO 80 Industrial window


Cor-80 Industrial system is characterized by excellent thermal parameters, maximum performance in terms of heat transfer, noise suppression, wind resistance and water tightness. This makes a product that can compete with more expensive systems in the same class.

The coefficient of window permeability starts from Uw 0.8 W / m²K – such a low values were obtained thanks to a perfect design of the thermal break zone, which consists of 45 mm wide polyamide tubing and a polyolefin profile, which is placed in the glazing space as well as inside the frame and sash. The glazing capacity of up to 65 mm allows the use of energy-efficient glass compositions, which translates into excellent thermal and acoustic properties (protection against noise up to 46 dB), resulting in energy savings and indoor comfort.

– Maximum size 1600×2600 mm (63” x 102”)
– Maximum sash weight 160 kg
– Open inside: turn only, tilt and turn, tilt and slide, tilt only. Open outside: awning, turn,  turn and slide
– Concealed hinges in option
– Anti burglary Evo Security system in option
– The thickness of aluminum in the profile is 1.5 mm for windows and 1.7 mm for balcony windows
– Frame depth 80mm (3,14”), sash depth 88mm (3,46”)
– The thickness of the thermal break 45mm gives thermal parameters from Uw = 0.8

CORTIZO 70 Industrial window


The Cor-70 Industrial system is characterized by a compromise of price and thermal parameters with the highest quality finish. It is a universal and economical solution with a heat transfer coefficient from 0.9 W / m²K. The lightness of the structure considerably simplifies assembly and workload, which is a big advantage especially at larger objects. The maximum glazing thickness is 55 mm allowing the use of thick glass, which guarantee excellent thermal and acoustic insulation.

– Maximum size 1500×2600 mm (59” x 102”)
– Maximum sash weight 160 kg
– Open inside: turn only, tilt and turn, tilt and slide, tilt only
– Open outside: awning, turn,  turn and slide
– Concealed hinges in option
– The thickness of aluminum in the profile is 1.5 mm for windows and 1.7 mm for balcony windows
– Frame depth 70mm (2,75”) sash depth (3,07”)
– Maximum glazing thikness 55mm (2,16” for triple pane and 1,50” for double pane)
– Thickness of thermal break 32-35 mm What gives thermal parameters from Uw = 0.9

Okno Aluprof MB 70


Aluprof MB 70

MB 70

Standard

Profil ten pozwala tworzyć smukłe i wytrzymałe konstrukcje. Wyróżnia go bardzo dobra izolacyjność cieplna, która jest efektem zastosowania przekładek termicznych i specjalnych uszczelek.

Aluprof MB 70

MB 70 HI

Lepsza izolacja

Opcja o znacznie wyższej izolacyjności termicznej niż bazowy profil, ponieważ w centralnej jego części użyto specjalnych wkładów izolacyjnych o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła.

– Maksymalne wymiary skrzydła 1600×2400 mm
– Maksymalne ciężar na skrzydło wynosi 120 kg
– Otwieranie do wewnątrz: rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne. Otwieranie na zewnątrz: rozwierne
– Izolacyjność termiczna  od 1.0 W/m²K
– Szerokość ościeżnicy 70mm ,  okna 79mm
– Maksymalne szklenie 60 mm

Okno Aluprof MB 86


Aluprof MB 70

MB 86 ST

Wariant STandardowy

Podstawową zaletą MB-86 jest wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach. Izolacyjność termiczna w przypadku okien sięga do 1,39 W/(m2K). Jeśli wymagasz wyższych parametrów energooszczędności zainteresują się warianty SI i AERO.

Aluprof MB 70

MB 86 SI

Super izolacyjność

MB-86 SI to wariant systemu o podwyższonej izolacyjności cieplnej w stosunku do wersji standardowej. Są rekomendowane dla budownictwa energooszczędnego. Współczynnik utraty ciepła jest rewelacyjnie niski i dla tego profilu wynosi w przypadku okien nawet 0,92 W/(m2K).

Aluprof MB 70

MB 86 AERO

Doskonałość AEROżelu

Pierwszy na świecie aluminiowy profil, w którym zastosowano nowoczesne wkłady izolacyjne z aerożelu, materiału o doskonałej izolacyjności termicznej. M.in. dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu ramowy współczynnik przenikania ciepła dla okna to wyjątkowe Uf ≥ 0,57W/m2K.

– Maksymalne wymiary skrzydła 1700×2800 mm
– Maksymalne ciężar na skrzydło wynosi 150 kg
– Otwieranie do wewnątrz: rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne. Otwieranie na zewnątrz: rozwierne
– Izolacyjność termiczna  MB-86 ST Uf od 1,39  ;  MB-86 SI Uf od 0,92 ; MB-86 AERO Uw od 0,57
– Szerokość ościeżnicy 77mm ,  okna 86mm
– Maksymalne szklenie 70mm

Okno Cortizo 70 Industrial


System Cor-70 Industrial cechuje kompromis ceny i parametrów cieplnych przy najwyższej jakości wykończenia. Jest to uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie o współczynniku przenikalności cieplnej już od 0,9 W/m²K. Lekkość konstrukcji znacznie ułatwia montaż i nakłady pracy co jest dużą przewagą szczególnie przy większych obiektach. Maksymalna grubość szklenia wynosi 55 mm pozwalając na użycie szkła o dużej grubości i wydajności energetycznej, co z kolei przekłada się na znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną.

– Maksymalne wymiary skrzydła 1600×2600 mm
– Maksymalne ciężar na skrzydło wynosi 160 kg
– Otwieranie do wewnątrz: rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne. Otwieranie na zewnątrz: rozwierne i wychylno-przesuwne
– Daje możliwość zastosowania okuć z ukrytymi zawiasami
– Dostępne z okuciem antywłamaniowym Evo Security
– Grubość aluminium w profilu wynosi 1,5 mm dla okna i 1,7 mm dla okna balkonowego
– Szerokość ościeżnicy 70mm, okna 78mm
– Maksymalne szklenie 55mm
– Grubość przekładki termicznej 32-35 mm Co daje parametry cieplne od Uw=0,9

Okno Cortizo 80 Industrial


System Cor-80 Industrial cechuje się doskonałymi parametrami cieplnymi, a maksymalne osiągi pod względem przepuszczania ciepła, tłumienia hałasu, odporności na wiatr i wodoszczelności sprawiają że jest to produkt który może konkurować z droższymi systemami w tej samej klasie.

Współczynnik przenikalności okna zaczyna się już od Uw 0,8 W/m²K – tak korzystne wartości uzyskane zostały dzięki doskonałemu projektowi strefy przekładki termicznej, która składa się z poliamidów rurowych o szerokości 45 mm oraz profilu z poliolefiny, który umieszczony jest zarówno w przestrzeni szklenia, jak i wewnątrz ościeżnicy oraz skrzydła.

Zdolność szklenia wynosząca do 65 mm umożliwia użycie energooszczędnych kompozycji szyb o dużych grubościach, co przekłada się na doskonałe właściwości termiczne i akustyczne (ochrona przed hałasem do 46 dB), dające w efekcie oszczędności energii i komfort wewnątrz pomieszczenia.

– Maksymalne wymiary skrzydła 1600×2600 mm
– Maksymalne ciężar na skrzydło wynosi 160 kg
– Otwieranie do wewnątrz: rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne. Otwieranie na zewnątrz: rozwierne i wychylno-przesuwne
– Daje możliwość zastosowania okuć z ukrytymi zawiasami
– Dostępne z okuciem antywłamaniowym Evo Security
– Grubość aluminium w profilu wynosi 1,5 mm dla okna i 1,7 mm dla okna balkonowego
– Szerokość ościeżnicy 80mm, okna 88mm
– Grubość przekładki termicznej 45mm daje parametry cieplne od Uw=0,8

Moskitiery Białystok

W naszej ofercie znajdziesz ogromny wybór moskitier z podlaskiego. Nasze produkty zadowolą nawet najbardziej wybrednych klientów trafiając idealnie w ich gusta. Zobacz, co możemy Ci zaproponować.


moskitiera ramkowa białystok

Moskitiery podlaskie ramkowe otwierane

To moskitiery przeznaczone są do drzwi balkonowych. Wzmocnione są poprzeczką środkową, a zawiasy z samozamykaczem montowane są bezpośrednio do ramy drzwiowej.

moskitiera przesuwna Białystok

Moskitiery podlaskie przesuwne

Te moskitiery przeznaczone są do montowania na dużych powierzchniach czyli przeszklonych wnękach tarasów, balkonów i ogrodów zimowych. Montowane są one do ramy drzwiowej i przesuwają się pomiędzy górną a dolną szyną jezdną.

Moskitiery Białystok plisowane

Moskitiery Białystok plisowane

Przeznaczone są do dużych wnęk balkonowych lub do drzwi tarasowych. Zastosowano tu specjalną plisowaną siatkę, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym.

Moskitiery Podlaskie

Moskitiery Białystok ramkowe stałe

Doskonale sprawdzą się we wszystkich oknach otwieranych do wewnątrz. Ich montaż jest bezinwazyjny, a obrotowe zaczepy dostosowują się do rodzaju okna.

Co cechuje nasze moskitiery podlaskie?

Nasze rozwiązania sprawdzą się w oknie każdego rodzaju. Podstawą moskitier podlaskich ramkowych jest rama z aluminium, do której zamontowana jest siatka z włókien szklanych powlekanych PVC lub siatka aluminiowa. Nasze moskitiery podlaskie cechuje bardzo dobra widoczność, mimo iż mają one stosunkowo małe oczka. Dla Ciebie jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, gdyż nie musisz się obawiać o wszechobecne insekty, a widok za oknem pozostaje i tak bez zmian. Trochę inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o moskitiery balkonowe. Możesz zdecydować się na zawiasy samozamykające lub stałe. Moskitiery samozamykające otworzą się po lekkim pchnięciu, po czym wrócą do swojej pozycji zamkniętej. Natomiast moskitiery stałe będziesz musiał sam otwierać i zamykać.  Nasze moskitiery podlaskie sa na tyle dopasowane do okien, że nie wpływają na ich estetykę. Naturalnie, możesz dobrać takie, które są najbardziej dopasowane do Twoich okien. Wykonamy je dla Ciebie na wymiar.  

Jakie moskitiery do okien, a jakie do drzwi?

Jeśli stoisz przed wyborem kupna moskitiery  – to już nie musisz szukać, ponieważ znalazłeś nas. Zaproponujemy ci moskitiery podlaskie do okien i drzwi. A jeśli nie wiesz czym one się różnią od razu wyjaśnimy. Najlepszym wyborem do okien będa moskitiery ramkowe, które zapewnią najlepszą cyrkulację powietrza. Wykonujemy je na zamówienie, gdyż muszą być one dostosowane do wymiarów okna. Pamiętaj, żeby dokonać dokładnych pomiarów, gdyż dopasowanie ramy moskitiery do ramy okiennej jest bardzo ważne. Już kilka centymetrów robi znaczną różnicę. Tego typu moskitiery podlaskie montowane na specjalnych zawiasach. Należy je jednak zdjąć przed zimą. Wystarczy je wyczyścić i przechować do następnego sezonu. 

A co kiedy nie chcesz stale montować i demontować moskitier?  Też mamy dla Ciebie rozwiązanie – moskitiery otwierane i rolowane (plisowane). Pierwsze z nich mają uchwyt do otwierania oraz magnesy, które utrzymują moskitierę w pozycji zamkniętej. Uszczelka szczotkowa bardzo często stanowi tu dodatkową ochronę przed insektami. Jeśli chcesz zamontować moskitierę otwieraną na drzwiach, zwróć uwagę na to, by miała ona zwiększoną sztywność. Z kolei moskitiery rolowane wyposażone są w specjalne prowadnice oraz mechanizm sprężynowy. Bardzo przypominają one rolety tkaninowe, jednak zamiast materiału znajduje się siatka przeciw owadom. Po rozwinięciu siatka mocowana jest do listwy hakowej lub do zaczepów znajdujących się w prowadnicy. Przy zwolnieniu siatki z uchwytów, spowalniacz moskitiery umożliwia jej nawinięcie w kasecie.  

Do dużych przeszklonych drzwi doskonale sprawdzą się moskitiery podlaskie przesuwne. Mogą one mieć jedno lub dwa skrzydła rozsuwane na boki. Skrzydła moskitier przesuwają się na prowadnicach (górnej i dolnej) jedno- lub dwutorowych. Na drzwiach tarasowych doskonale sprawdzą się moskitiery plisowane, które podczas zamykania zwijają się w harmonijkę. 

Jak i kiedy wybrać moskitiery podlaskie?

Nasze moskitiery podlaskie możesz wybrać na etapie kupowania okien – wtedy najlepiej zaplanujesz ich rozmiary. Jeśli jednak postanowisz inaczej, nic się nie stanie. Wykonamy dla Ciebie moskitiery na wymiar. Rama moskitiery zazwyczaj jest dopasowana do ramy okiennej. Myślisz, że kolor siatki nie ma znaczenia? Nasze moskitiery podlaskie są aluminiowe więc mają kolor metalu Jeśli jednak zdecydujesz się na białą siatkę możesz mieć gwarancję, że owadom ten kolor na pewno się nie spodoba. Im bardziej gęste oczka tym lepiej dla Ciebie – masz bowiem pewność, że żaden insekt nie przedostanie się przez okna.

Nasze moskitiery Białystok  – świetne kiedy w domu masz zwierzęta

Nasze moskitiery Białystok wykonane są między innymi z aluminium, a to oznacza, że są odpornie na psie i kocie pazury. Jeśli wybrałbyś moskitiery z włókna szklanego, przy zwierzętach nie miałyby one najmniejszych szans. Oczywiście musisz liczyć się z kosztami, ale miłość do zwierząt rządzi się przecież swoimi prawami.  I na koniec mamy jeszcze dobrą wiadomość – nasze moskitiery Białystok łatwo utrzymasz w czystości  – możesz je umyć letnią wodą lub wodą z dodatkiem mydła. Detergent jest tu na pewno zbędny. Jak widzisz, nasze moskitiery są trwałe i zupełnie niewymagające. 

Kontakt

ALKA PRO Sp. z o.o.

Białostocka 104 lok. U4

16-010 Wasilków

Podlaskie, Polska

Telefon: (85) 688 14 16

Sliding Sash Window


This product still have many enthusiasts. Thanks to innovative aluminum profiles VS600 it is a combination of modern and square look together with classic and traditional style of sash windows. Here is some features:

– single or both movable panels with tilt hardware for easier cleaning

– modern and light construction

– easy to operate hardware and spring system

– elegant and classic style with maximum sunlight

– maximum sizes with weight of each sash up to 30kg

Realizations


Realizacje


Lift and slide doors


Aluminum profile system with thermal break for outdoor use. It enables to build lift-sliding doors with a maximum weight of 400 kg. Three-chamber profiles with a leaf depth of 72 mm guarantee high thermal insulation. Available in variants with single and double track. The sliding door system allows large-format glazing to be made while optimizing the walking space after opening. Proven for the construction of sliding doors in single-family houses and commercial facilities.

Profile dimensions
– 158 mm frame
– 72 mm sash
The width of the glazing
– Max.56 mm
Thermal parameters from Uf 1.4 W / m2K

Drzwi podnoszono-przesuwne


Drzwi podnoszono-przesuwne – Podlaskie

System kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Umożliwia konstruowanie drzwi przesuwnych oraz podnoszono – przesuwnych (HS) o maksymalnym ciężarze skrzydła 400 kg. Profile trzykomorowe o głębokości skrzydła 72 mm gwarantują wysoką izolację termiczną. Dostępny w wariantach z ościeżnicą jedno i dwutorową. System drzwi przesuwnych umożliwia wykonanie wielkoformatowych przeszkleń przy jednoczesnej optymalizacji zajmowanej przestrzeni po otwarciu. Sprawdzony przy budowie drzwi przesuwnych w domach jednorodzinnych oraz obiektach komercyjnych.

Obecnie drzwi podnoszono-przesuwane cieszą się rosnącą popularnością wśród Klientów, będąc ciekawą alternatywą dla tradycyjnych modeli. Stosowane są przede wszystkim w domach jednorodzinnych jako wejście do ogrodu czy na taras. Takie rozwiązanie jest najlepszym sposobem na maksymalne zwiększenie dostępu naturalnego światła do wnętrza, szczególnie w przypadku wyboru wariantów wielkogabarytowych. Produkt będzie prawdziwą ozdobą budynku, nadając mu elegancki oraz nowoczesny wygląd.

Jednak nie tylko walory estetyczne przemawiają za wyborem drzwi podnoszono-przesuwanych, jest to też bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Rozsunięte skrzydła nachodzą na siebie, przez co całość nie zabiera zbyt dużo przestrzeni i nie zaburza aranżacji. W dowolnym momencie można je zablokować, wystarczy przekręcić klamkę. Produkt montowany jest w prowadnicy na niskim progu, wymaga odpowiedniego wzmocnienia i wypoziomowania. Nasza oferta skierowana jest do Klientów z Podlasia, którzy poszukują niebanalnego rozwiązania do swojego domu.

Wymiary profili
– Rama 158 mm
– Skrzydło 72 mm
Szerokość szklenia
– Max.56 mm
Parametry cieplne od  Uf  1.4 W/m2K

Casement window


Casement window perfect for open out solutions. Together with great thermal parameters comes perfect weather tightness. That is why these windows are so popular on British and Scandinavian market. Possible openings top hung and side hung, slim profile option have visible aluminum only 65mm.

Maximum glazing – 44 mm

Maximum dimensions/sash

– Slim sash

– Side hung

Width (L) = 700 mm

Height (H) = 1.300 mm

Top hung

– Width (L) = 1.200 mm

– Height (H) = 1.300 mm

Heavy duty sash

– Side hung

– Width (L) = 750 mm

– Height (H) = 1.750 mm

Top hung

– Width (L) = 1.800 mm

– Height (H) = 1.800 mm

Maximum weight/sash

Slim sash

– Practicable 35 Kg

– Proyectante 50 Kg

Heavy duty sash

– Side hung 42 Kg

– Top hung 100 Kg

Composite panels


Composite panels can be used not only on the outside, but also it`s a great component of inside decorations as walls or roof elements in a wide range of non-residential buildings. Its composition of aluminum and polyurethane provides a high degree of stability, stiffness and excellent load capacity.

The thickness of polyurethane foam we use can range from 30 mm to 200 mm depending on the application and the required insulation characteristics.

Certificates:

– Spain: Documento de Idoneidad Técnica-DIT
– Great Britain: BBA
– Poland: Construction product
– France: CSTB

In addition to providing the highest quality assembly, we also have ISO 9001 certificates for the production process and mechanical processing of the composite panel.

Aluminium shutters


Sun protection systems are gaining popularity due to the increasing use of large size glazing. Modern sliding and folding cover systems offer more shade during the day and ensure a balanced temperature at home.

Glass railing


Aluminum-Glass railings are very durable. In addition, they are characterized by a modern look. It is a solution that will serve for many years without any noticeable signs of use.

Curtain wall


The mullion-transom curtain wall system with thermal break is designed for outdoor applications. It allows building large-sized glazing with a narrow width of visible profiles (52mm). A wide range of internal depths of bearing profiles and external masking profiles ensures full freedom in façade design. The system enables integration with the façade of various types of fillings – glass, panels and a full range of window, door and sliding systems. Available version with structural glazing without visible external profile.

Folding doors


Folding thermal insulated system, a solution perfectly suited as a combination of the house space with a terrace or garden. It is characterized by versatility of configurations using up to 14 sashes opening outwards or inwards.

– Maximum thickness of the glazing – 45 mm

– Opening options – folding up to 14 wings

– Door profile thickness – 1.8 mm

– Maximum dimensions / sash – width (L) = 1,200 mm, height (H) = 3,000 mm

– Maximum weight / wing – 120 kg

– Thermal parameters – Uw from 1.1 (W / m²K)

Passive system


The window and door system with a thermal brake MB-104 Passive with the highest thermal insulation meets all the requirements for elements used in passive construction. This system is used to make architectural elements of various types which, besides excellent thermal insulation, also have very good sound insulation, water and air tightness and high strength of the structure. On the basis of the MB-104 Passive system, panel doors can also be made, which provide aesthetic possibilities and are able to meet the expectations of the most demanding users.

– Windows with Passive House Institute Darmstadt certificates for the MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero versions

– Door with the Passive House Institute Darmstadt certificate for the MB-104 Passive SI + version

– High thermal insulation for the UW opening window from 0.53 W / (m2K) and for the UD door from 0.62 W / (m2K)

– Over-standard tightness and insulation parameters

– A wide range of glazing up to 81 mm

– Exterior doors available in both glazed and panel versions – ideal as an entrance door to a modern home

Window with hidden sash


Thanks to its unusual design, it meets the expectations of the most demanding designers. Aesthetic appearance from the outside together with hidden handle give us a window that does not differ on the facade from a fixed lite.

– Visible area only 66 mm from the outside

– Coefficient of permeability from 0.8 (W / m²K)

– The maximum dimension is 1300mm x 2400mm

– Hidden handle and hidden hinges

Minimalistic sliding door


A system of minimalistic sliding doors designed for large glazing with a glass surface at 94% of the whole structure, which allows maximum lighting of rooms while minimizing visible aluminum profiles. It is possible to completely hide the door frames around the perimeter, while the width of the central post is only 25mm. Its unique depth allows the installation of glass package up to 54 mm wide, which guarantees the best acoustic and thermal properties for such systems. There are 1 wing + fix configurations, and 2.3, 4 or 6 wings, and the maximum dimensions are up to 4000x4000mm per wing. Introduced the possibility of automated opening, which allows to increase the sash weight up to 700kg (up to 400kg when manually opened). Closing with multi-point locks, both without and with the key. The rollers are in the frame, and the wings have a reinforced rail made of stainless steel, which adds to the smoothness of the slide.

– Maximum sound insulation Rw = 43dB

– Heat transfer coefficient Uw from 0.9

– Profile depth 180 mm

Our products


WHO WE ARE?


About us

The systems used to build aluminum joinery are ALUPROF, CORTIZO and BLYWEERT. We create every product with passion, taking care of the smallest details. Cooperation with the leading European manufacturers of profiles and hardware allows us to approach each project individually and use the optimal solutions of increasingly demanding investments. Our innovative approach works well with commercial large buildings as well as more and more often in single-family buildings. We invite you to familiarize yourself with the offer.

Profil aluminiowy

Contact


ALKA PRO Sp. z o.o.

Białostocka 104 lok. U4

16-010 Wasilków

Podlaskie, Polska

Phone: (85) 688 14 16

Aluprof MB 104 Passive


Okna Podlaskie, Podlasie

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 Passive o najwyższej izolacyjności termicznej, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym. System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np. różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. Na bazie systemu MB-104 Passive można także wykonywać drzwi panelowe, które dają bogate możliwości estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Informacje techniczne

 • Okna z certyfikatami Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero
 • Drzwi z certyfikatem Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI+
 • Wysoka izolacyjność termiczna dla okna otwieranego UW od 0,53 W/(m2K) oraz dla drzwi UD od 0,62 W/(m2K)
 • Ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
 • Drzwi zewnętrzne dostępne zarówno w wersji przeszklonej, jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi wejściowe do nowoczesnego domu
 • Maksymalne wymiary skrzydła 1700×2900 mm
 • Maksymalne ciężar na skrzydło wynosi 160 kg
 • Otwieranie do wewnątrz: rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne.
 • Szerokość ościeżnicy 95mm ,  okna 104mm
 • Maksymalne szklenie 81mm

Okno z ukrytym skrzydłem


Dzięki swojej nietypowej konstrukcji spełnia oczekiwania najbardziej wymagających projektantów. Estetyczny wygląd z zewnątrz oraz ukryta klamka wewnątrz daje nam okno nie odróżniające się na elewacji od przeszkleń stałych.

– Widzialna powierzchnia zaledwie 66 mm od zewnątrz

– Współczynnik przenikalności od 0,8 (W/m²K)

– Maksymalny wymiar to 1300mm x 2400mm

– Ukryta klamka oraz ukryte zawiasy

Okiennice aluminiowe


Stolarka, okiennice aluminiowe – Podlaskie

Osłony przeciwsłoneczne zyskują na popularności ze względu na coraz większe stosowane przeszklenia. Nowoczesne systemy osłon przesuwnych oraz harmonijkowych oferują więcej cienia w ciągu dnia i zapewniają zrównoważoną temperaturę w domu.

Proponowany tutaj produkt wzorowany jest na klasycznych okiennicach francuskich, przez co prezentuje się niezwykle wdzięcznie i dodaje uroku elewacji domu. Nowoczesna stolarka aluminiowa jest doskonałą alternatywą dla drewnianej, materiał ten jest bardziej odporny na czynniki atmosferyczne oraz korozję, nie wymaga też konserwacji. Powierzchnia profili malowana jest proszkowo na wybrany przez Klienta kolor, który nie blaknie nawet w przypadku nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.

Wygląd stolarki aluminiowej

Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych okiennice są przede wszystkim niezwykle praktycznym elementem wykończenia domu. W trakcie dnia można zamknąć skrzydła, chroniąc wnętrze przed zbyt intensywnym słońcem, co pozwoli obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Nocą natomiast zapewnią absolutną ciemność, dlatego warto zamontować je w sypialni, zyskując spokojny i niczym niezakłócony sen. Stolarka aluminiowa sprawdzi się też jako zabezpieczenie przed intruzami, stanowiąc dobrą alternatywę dla nieestetycznych rolet antywłamaniowych. Poza tym produkt ochroni okna przed intensywnym wiatrem czy ulewą, a także doskonale wytłumi hałas z ruchliwej ulicy.

Klientów z Podlasia zainteresowanych niebanalnym wykończeniem okien, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Biuro Alka Pro usytuowane jest w pobliżu Białegostoku w miejscowości Wilków. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego w razie dodatkowych pytań.

Fasady


Fasady – Podlaskie

System fasad słupowo-ryglowych z przekładką termiczną przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Umożliwia budowanie wielkoformatowych przeszkleń przy jednocześnie wąskiej szerokości widocznej profili (52mm). Szeroki zakres głębokości wewnętrznych profili nośnych oraz zewnętrznych profili maskujących zapewnia pełną swobodę w projektowaniu elewacji. System umożliwia zintegrowanie z fasadą różnych typów wypełnień – szkła, paneli oraz pełnego wachlarza systemów okienno-drzwiowych i przesuwnych. Dostępna wersja ze szkleniem półstrukturalnym bez widocznych zewnętrznych profil.

Stosując produkt, można tworzyć zarówno fasady proste, jak i przebiegające po łuku, jest to też doskonała opcja do konstruowania ogrodów zimowych. Z pomocą systemu można wykonywać też przeszklenia dachowe, dzięki którym wnętrze budynku będzie lepiej doświetlone, a tym samym bardziej komfortowe dla użytkowników. Jest to obecnie jedno z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalające architektom realizować nawet najbardziej śmiałe projekty.

System słupowo-ryglowy ma bardzo wiele zalet, które także przyczyniają się do jego popularności. Fasady charakteryzuje bardzo duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne, a także korozje. Można w nich tworzyć dodatkowe otwory bez konieczności wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych. Produkt wyróżnia się też relatywnie niską masą, co przekłada się na koszty transportu systemu. Nie występują w nim stany wewnętrznych naprężeń, które spotykane są często w systemach giętych lub spawanych. Dzięki jednolitej konstrukcji całość prezentuje się bardzo estetycznie, nadając budowli nowoczesnego wyglądu.

Nasza oferta skierowana jest do firm i osób prywatnych z Podlasia, siedziba Alka Pro mieści się w Wasilkowie, niedaleko Białegostoku. Cena systemów słupowo-ryglowych ustalana jest indywidualnie, ostateczny koszt uzależniony jest od wielkości konstrukcji oraz wykorzystanych materiałów. Osoby zainteresowane naszymi usługami zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie udzielą też dodatkowych informacji na temat oferty.

Drzwi składane Białystok


Proponowane przez nas drzwi składane to doskonale rozwiązanie, dzięki któremu można połączyć przestrzeń tarasu z ogrodem. Drzwi składane z Białegostoku to drzwi harmonijkowe, które można zwijać po przekręceniu klamki. Ma to wiele plusów, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu można utrzymywać elementy równolegle do siebie gdy są zamknięte.

Drzwi składane – Podlaskie

Na Podlasiu znajduje się wiele terenów zielonych, nic dziwnego zatem, że są tam aż trzy parki narodowe. Piękne widoki jakie można podziwiać skłaniają naszych klientów z Podlasia, by budować ogromne posiadłości z wielkimi tarasami. A jeśli chodzi o tarasy to warto postawić na drzwi składane z Białegostoku. Oferujemy drzwi składane przeszklone, które mogą stać się atutem Twojego domu. Przy drzwiach harmonijkowych skrzydła drzwi są zupełnie zsunięte na jedną stronę. Nadaje to niepowtarzalnego charakteru posesjom położonym blisko natury. A takich, jak już wspomnieliśmy w województwie podlaskim jest mnóstwo.

Jakie są zalety drzwi składanych?

Drzwi składane sprawdzą się wszędzie tam gdzie należy maksymalnie otworzyć przestrzeń. Drzwi składane z Białegostoku przydadzą się w miejscach takich jak galeria, restauracja czy centrum handlowe. Wspomnijmy jeszcze o walorach estetycznych drzwi składanych – charakteryzują się one świetnym wyglądem niezależnie od stylu budynku (choć doskonale będą wyglądały w stylu minimalistycznym). Drzwi składane z Podlaskiego montowane są na ościeżnicy i mają na górnej i dolnej krawędzi czop ułatwiający obrót skrzydła. Drzwi te otwierają się jak harmonijka, a ich montaż nie jest trudny.

Drzwi składane z Białegostoku – oszczędność miejsca

Drzwi składane z Białegostoku to sposób na zaoszczędzenie miejsca przy zachowaniu wielu walorów estetycznych i komfortu użytkowników. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że nasze drzwi składane posiadają perfekcyjną izolację akustyczną i termiczną. Łatwo zatem o stworzenie przyjaznego klimatu w pomieszczeniu, które może stać się prawdziwą oazą spokoju. Drzwi przesuwne z Białegostoku zapewniają rozległą przestrzeń widokową, dlatego też ich montaż zaleca się w wysokich pomieszczeniach. Drzwi przesuwne z Podlaskiego sprawdzą się doskonale we wnętrzach minimalistycznych, gdzie nie ma zbyt wielu ozdób, a najpiękniejszym pejzażem jest sama natura widoczna zza przeszklenia. Drzwi składane będą się dobrze prezentowały we wnętrzach gdzie stawia się na całoroczną integrację z naturą. Są one dlatego dekoracyjnym i praktycznym elementem domów wakacyjnych.

Jaka jest estetyka drzwi składanych?

Drzwi składane kochają skandynawską prostotę! Ale czy tylko tam się sprawdzą? Nasze drzwi składane z Białegostoku są na tyle uniwersalne, że praktycznie będą ozdobą każdego wnętrza. Niezależnie od tego czy preferujesz styl glamour, czy minimalistyczny – nasze szklane drzwi to doskonały wybór. Przede wszystkim zapewnią one niesamowitą ilość światła. Dzięki nim można mieć pewność, że nawet przestrzenie zlokalizowane od północy nie będą tak ciemne jak miałoby to miejsce przy innych rozwiązaniach. Drzwi składane z Podlaskiego mogą fantastycznie połączyć wnętrze z ogrodem czy tarasem. Nic dziwnego, że cieszą się one tak dużym powodzeniem wśród klientów i inwestorów.

Drzwi Harmonijkowe więcej informacji

System składany, izolowany termiczne, rozwiązanie doskonale nadające się jako połączenia przestrzeni domu z tarasem lub ogrodem. Cechuje go wszechstronność konfiguracji z użyciem do 14 skrzydeł otwieranych na zewnątrz lub do wewnątrz.

System harmonijkowy pozwala uzyskać maksymalne światło przejścia po otwarciu wszystkich skrzydeł. Dzięki temu wnętrze domu jest doskonale oświetlone, a ogród czy taras dobrze widoczne od środka. Drzwi składane dzięki regularnym podziałom wyglądają bardzo estetycznie, dodając elewacji budynku nieco nowoczesności. Jednak można je też z powodzeniem wykorzystać w klasycznym budownictwie, otrzymując ciekawy efekt wizualny. Produkt znajdzie też zastosowanie w zimowym ogrodzie, w cieplejszych miesiącach można całkowicie złożyć skrzydła i wpuścić do środka więcej słońca.

Obsługa systemu harmonijkowego jest bardzo prosta i intuicyjna, wystarczy przekręcić klamkę i otwierać kolejne skrzydła według potrzeb. Konstrukcja zamontowana jest na specjalnym wózku, który przesuwa się wzdłuż prowadnicy. Drzwi składają się do wewnątrz, dzięki niewielkiej szerokości skrzydeł nie zajmują zbyt wiele miejsca. Do skorzystania z naszych produktów zapraszamy osoby z Podlasia, zachęcamy też do sprawdzenia naszych dotychczasowych realizacji.

– Maksymalna grubość oszklenia – 45 mm

– Możliwości otwierania – składane do 14 skrzydeł

– Grubość profilu drzwi – 1,8 mm

– Maksymalne wymiary / skrzydło – szerokość (L) = 1.200 mm, wysokość (H) = 3.000 mm

– Maksymalna waga / skrzydło – 120 kg

– Parametry cieplne – Uw od 1,1 (W / m²K)

ALKA PRO Sp. z o.o.

Białostocka 104 lok. U4

16-010 Wasilków

Podlaskie, Polska

Telefon: (85) 688 14 16

Panele kompozytowe


Panele kompozytowe są stosowane jako dekoracja wewnątrz budynku. Można je również użyć do zewnętrznej zabudowy przegród, ścian nośnych i elementów dachowych w szerokim zakresie budynków niemieszkalnych. Nasze panele są produkowane w sposób ciągły, z okładzinami metalowymi – z aluminium – kapsułkując spieniony rdzeń poliuretanowy. Ta kompozycja zapewnia wysoki stopień stabilności, sztywności i doskonałej nośności.

Grubość pianki poliuretanowej jaką stosujemy może wynosić od 30 mm do 200 mm w zależności od zastosowania i wymaganej charakterystyki izolacji.

Certyfikaty:

–  Hiszpania: Documento de Idoneidad Técnica-DIT
–  Wielka Brytania: BBA
–  Polska: Wyrób budowlany
–  Francja: CSTB 

Poza zapewnieniem najwyższej jakości montażu, posiadamy również certyfikaty ISO 9001 dla procesu produkcji oraz obróbki mechanicznej panelu kompozytowego.

Balustrady Białystok Podlaskie


Balustrady aluminiowe z naszej oferty świetnie skomponują z nowoczesną architekturą i elewacją. Doskonale sprawdzą się jako poręcze schodów, ale także jako uchwyty dla przeszklonych osłon tarasowych. Balustrady z Białegostoku mogą być minimalistycznym rozwiązaniem w wielu mieszkaniach i domach. A w połączeniu ze szkłem sprawdzają się lepiej niż balustrady drewniane. Zastosujesz je w wielu odważnych realizacjach, tam, gdzie drewno nie spełniałoby swojej roli.

Gdzie najlepiej sprawdzą się balustrady z Podlaskiego?

Podlasie od zawsze kusi pięknymi terenami i ich zielonymi połaciami. To tam osoby szukające wytchnienia od zgiełku wznoszą swoje domy i posesje. Nasze balustrady z Podlaskiego sprawdzą się w nowoczesnych budynkach mieszkalnych jako zabudowa balkonów, ale także w budynkach użyteczności publicznej czy w dużych firmach. Przeszklone przestrzenie zawsze wydają się być bardziej eleganckie niż te murowane czy drewniane. A warto właśnie dodać, że balustrady aluminiowe doskonale wyglądają w połączeniu ze szkłem. Oczywiście inne materiały też się sprawdzą, ale na pewno nie dadzą aż takiego poczucia luksusu jak właśnie szkło. Balustrady z Podlaskiego to świetny element balkonów francuskich, ale przydadzą się także tam, gdzie można sobie pozwolić na duże powierzchnie balkonów czy tarasów.

Jakie zalety mają balustrady aluminiowe?

Główną cechą balustrad aluminiowych jest ich trwałość i wytrzymałość. Są one odporne na korozję i na duże obciążenia. Dlatego właśnie balustrady aluminiowe można stosować przy zmieniających się często warunkach atmosferycznych. Niestraszny im deszcz i wichura śnieżna – z każdej takiej sytuacji “wyjdą bez szwanku”, a Twój dom na tym nie ucierpi. Wspomnieliśmy już o estetyce balustrad z Białegostoku – mogą one tworzyć niesamowite kompozycje w zależności od tego z jakim materiałem zostaną połączone.

Czym najlepiej wypełnić balustrady z Białegostoku?

Balustrady z Białegostoku są wytrzymałe, ale też bardzo elastyczne. Warto tu wspomnieć, że nasze produkty dają nieograniczone możliwości łączenia. I tak na przykład przestrzenie między balustradami możesz wypełnić szkłem laminowanym (balustrady szklane). Dzięki niemu zaprojektujesz balustrady aluminiowe o różnej fakturze i kolorystyce. W zależności od stylu, w którym urządzone jest Twoje mieszkanie czy dom wybierz przezierne lub strukturalne modele (balustrady aluminiowe systemowe). Do zabudowy balkonów możesz też zastosować wykończenia kolorowe, folie, antisole, szkło piaskowe lub trawione. Oprócz szkła laminowanego zwróć uwagę płyty włókno-cementowe barwione w masie lub powierzchniowo. Dzięki nim konstrukcja staje się mocna przy uzyskaniu ciekawych walorów estetycznych. Wybór kolorystyczny również jest tu bardzo szeroki, a to za sprawą wykończenia farbami akrylowymi lub poliuretanowymi. Balustrady z Białegostoku świetnie nadają się do łączenia z aluminiowymi panelami kompozytowymi, które posiadają różne kolory i wykończenia.

Balustrady więcej informacji

Balustrady aluminiowe są bardzo trwałe i wytrzymałe. Dodatkowo charakteryzują się nowoczesnym wyglądem. Jest to rozwiązanie, które posłuży przez wiele lat bez zauważalnych śladów użytkowania. Nasze balustrady można łączyć nie tylko z innymi elementami aluminiowymi, ale też ze szkłem. Jest to także elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu konstrukcja może przybierać różne kształty.

Dostarczany przez nas produkt może być wykorzystany w nowoczesnym budownictwie, stanowiąc dobrą alternatywą dla klasycznej balustrady metalowej. W połączeniu ze szkłem będzie prezentować się bardzo elegancko, zarówno jako ogrodzenie balkonu, jak i tarasu czy posesji. Doskonale sprawdzi się też jako zabezpieczenie schodów, szczególnie tych metalowych oraz kamiennych. Jest to dobra propozycja dla osób, które poszukują niebanalnego rozwiązania do swojego domu, które podniesie jego walory estetyczne. To coraz częściej wybierane rozwiązanie przez osoby zamieszkujące woj. podlaskie.

Aluminium jest materiałem bardzo elastycznym, ale też wytrzymałym, dlatego balustrada zachowa swój pierwotny wygląd na dłużej. Jego waga jest stosunkowo niewielka, dzięki czemu produkt nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla konstrukcji. Tworzywo jest odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, korozję, a także uszkodzenia mechaniczne, nie wymaga również specjalnej konserwacji. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy osoby z Podlasia, siedziba naszej firmy mieści się w Wasilkowie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Kontakt


ALKA PRO Sp. z o.o.

Białostocka 104 lok. U4

16-010 Wasilków

Podlaskie, Polska

Telefon: (85) 688 14 16

Okna Białystok

Nasze okna podlaskie umożliwiają stworzenie różnych kształtów i form jakich sobie tylko zażyczysz. Prezentujemy systemy aluminiowe firm Aluprof i Cortizo, dzięki którym możemy zbudować bardzo zróżnicowane okna. Wszystko zależy od Twoich upodobań jeśli chodzi o funkcjonalność i estetykę. Nasze okna podlaskie spełniają wiele wymogów dotyczących odporności na włamania, dymoszczelności lub odporności ogniowej. Przedstawiamy Ci okna z podlaskiego, które doskonale sprawdzą się w budowlach industrialnych jak i w domkach jednorodzinnych. Posiadamy systemy Aluprof oraz Cortizo, które szerzej Ci przedstawimy. Oprócz nich posiadamy jeszcze:


Okna Białystok

Aluprof MB 70

Ten profil doskonale nadaje się do tworzenia smukłych konstrukcji. Wyróżnia go bardzo dobra izolacyjność cieplna, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu przekładek termicznych i specjalnych uszczelek. Ma to szczególne znaczenie w dobie zainteresowania energooszczędnością i ochroną środowiska. Jak widzisz, nasze okna Białystok sprawdzą się w każdych warunkach atmosferycznych. Stosowany w systemie MB 70 szeroki zakres grubości wypełnień pozwala na umieszczenie bardzo grubych szyb, nawet tych niestandardowych.

Okna podlasie

System pasywny Aluprof MB 104 Passive

System ten przystosowany jest do wykonywania elementów architektonicznych takich jak okna, drzwi, wiatrołapy, witryny, konstrukcje przestrzenne. Cechuje je doskonała izolacja akustyczna i termiczna, a także szczelność na wodę i powietrze. Nasze okna podlaskie otwierają się do wewnątrz – są rozwierane, rozwierano-uchylne, uchylno-przesuwne i uchylne. W MB 104 Passive  zastosowano nowatorskie rozwiązania materiałowe i techniczne. To jedna z propozycji Aluprof, która wpisuje się w nurt budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz posiada certyfikaty Domów Pasywnych PHI Darmstadt.

Okna Białystok

Cortizo 80 Industrial

Jeśli chodzi o parametry cieplne i maksymalne osiągi pod względem przepuszczalności ciepła i tłumienia hałasu oraz odporności na wiatr i wodoszczelności – Cortizo 80 Industrial nie ma sobie równych! Zdecydowanie jest to produkt, który może konkurować z droższymi systemami w tej samej klasie.  Pewnie zapytasz “co z kolorami?” Nasze okna podlaskie firmy Cortizo mogą być malowane proszkowo w dowolnym kolorze dostępnym w palecie. A więc wykończenie może być matowe lub połyskliwe. Mało tego – swoje okno możesz pomalować w kolorach drewnopodobnych, ale możesz też zastosować lakiery antybakteryjne lub poddać profile procesowi anodowania co pomoże ci uzyskać niepowtarzalny kolor i elegancki wygląd. 

Przekrój okna Białystok

Okna podlaskie z ukrytym skrzydłem

W naszej ofercie znajdziesz okna z ukrytym skrzydłem, które spełniają wymogi najbardziej wymagających klientów. Mają one bardzo estetyczny design, klamka ukryta jest wewnątrz, dzięki czemu okno odróżnia się od klasycznych elewacji stałych przeszkleń.  

Fragment Okna woj. Podlaskie

Cortizo 70 Industrial

Kiedy spojrzysz na ten profil dostrzeżesz bogactwo akcesoriów jakimi dysponuje firma. System Cor 70 cechuje się doskonałymi parametrami, co pozwala mu dostosować się do zmiennych warunków atmosferycznych oraz wymogów w zakresie efektywności energetycznej. Tym, na co warto zwrócić uwagę jest elegancja tych profili. Gustowne klamki ze stali nierdzewnej lub aluminium cechuje prostota i minimalizm. Gwarantują one wygodę obsługi i wysoką trwałość. To jednak jeszcze nie wszystko – nasze okna Białystok mogą o wiele więcej! Istnieje możliwość zastosowania okuć z ukrytymi zawiasami. Te okna z podlaskiego mają świetny minimalistyczny design, który na pewno Cię zachwyci. A co z otwieraniem i zamykaniem okien? Jesto to dziecinnie łatwe – potrzebujesz o 50% mniej siły niż przy otwieraniu standardowego okna. Dobrze, mamy Cor 70, a czym jeszcze możemy się pochwalić?

Okna BIałystok

Aluprof MB 86

To pierwszy na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowano aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Profile MB 86 są bardzo wytrzymałe, umożliwiają wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i dużym ciężarze. Profile charakteryzują się szerokimi przekładkami termicznymi, co pozwala zastosować dodatkową przegrodę w strefie profili. Ponadto dwukomponentowa uszczelka centralna świetnie uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą. Zakres kształtowników umożliwia stworzenie odpowiedniej estetyki i wytrzymałej konstrukcji.    Nasze okna podlaskie to dobry wybór dla Twojego domu czy biura. Wyróżniamy 3 warianty profili MB 86. Posiadamy wariant MB 86 ST czyli standardowy, który umożliwia wykonanie konstrukcji o ogromnych gabarytach. Oferujemy też wariant MB 86 SI, który posiada podwyższoną izolacyjność cieplną, a także mamy wariant MB 86 AERO, w którym zastosowano opisany wyżej aerożel czyli materiał o doskonałej izolacyjności.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Minimalistyczne drzwi przesuwne


Drzwi przesuwne Białystok / podlaskie – drzwi szklane, zewnętrzne

System minimalistycznych drzwi przesuwnych zaprojektowanych do wielkich przeszkleń o powierzchni szyby na poziomie 94% konstrukcji co pozwala na maksymalne doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnej minimalizacji widocznych profili aluminiowych. Istnieje możliwość pełnego ukrycia ościeżnic na całym obwodzie, natomiast szerokość środkowego słupka wynosi zaledwie 25mm. Jego wyjątkowa głębokość pozwala na wbudowanie pakietów o szerokości do 54 mm, co gwarantuje najlepsze właściwości akustyczne i termiczne dla tego typu systemów. Dostępne są konfiguracje 1 skrzydło+fix, oraz 2,3, 4 lub 6 skrzydeł, a maksymalne wymiary wynoszą do 4000x4000mm na skrzydło. Wprowadzono możliwość otwarcia zautomatyzowanego co pozwala na zwiększenie masy skrzydła do 700kg (do 400kg przy otwieraniu ręcznym). Zamykanie z zastosowaniem zamków wielopunktowych, zarówno bez jak i z kluczem. Rolki znajdują się w ościeżnicy, a skrzydła posiadają wzmocnioną szynę ze stali inox, co dodaje im większej delikatności ślizgu. Tradycyjny sposób montażu z obwodową ramą i skrzydłami z zacięciem pod kątem prostym, pozwala na łatwy demontaż skrzydła w wypadku rozbicia szyby, uszkodzenia profili, itp.

Nasze drzwi przesuwne to dobre rozwiązanie zarówno jeśli chodzi o małe pomieszczenia jak i te duże. Bardzo modne są minimalistyczne drzwi przesuwne, chociaż na pewno nie będą pasowały do każdej przestrzeni. Warto wiedzieć czym kierować się przy wyborze drzwi przesuwnych i jakie wybrać. 

Jakie rodzaje drzwi przesuwnych proponujemy?

Drzwi przesuwne to inaczej drzwi rozsuwane. Wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie, gdyż drzwi przesuwne naścienne chowają się w ścianie, a skrzydło jest całkowicie zamaskowane. Jest to nie tylko modne, ale i pozwala na wyeksponowanie każdej aranżacji wnętrza. Wyróżniamy drzwi chowane w ścianę oraz drzwi przesuwne naścienne. Każdy rodzaj może być jednak wykonany z innego materiału. Proponujemy szklane drzwi przesuwne, które są także minimalistycznymi drzwiami przesuwnymi. Trzeba tu zaznaczyć, że drzwi wewnętrzne również mogą być przesuwne, ale wiele zależy tu od samej przestrzeni. Dzięki naszym drzwiom zewnętrznym stworzysz przestrzeń, której nic nie zakłóci – to Ty wybierasz najdogodniejszą opcję dla siebie!

Drzwi przesuwne schowane w ścianie i drzwi przesuwne naścienne

Drzwi przesuwne chowane w ścianie to jedno z bardziej estetycznych rozwiązań. Sprawdzi się zwłaszcza do dużych pomieszczeń, które zostaną w całości wyeksponowane. Warto dodać, że tego rodzaju drzwi przesuwne są łatwe w montażu, wiele jednak zależy od  grubości kasety. Najlepiej wybrać taką, która będzie kompatybilna z grubością ściany. Dokonując projektu domu warto od razu uwzględnić pewne rozwiązania budowlane. Chodzi tu między innymi o drzwi przesuwne zewnętrzne. Trzeba je uwzględnić w planach architektonicznych.  Drzwi przesuwne naścienne nie chowają się w ścianie, ich skrzydła pozostają widoczne. To właśni te drzwi łatwiej jest zamontować nie przeprowadzając generalnego remontu.

Minimalistyczne drzwi przesuwne – gdzie się sprawdzą?

Nasze minimalistyczne drzwi przesuwne sprawdzą się najlepiej  w pomieszczeniach gdzie dominują proste formy. Szklane drzwi przesuwne zapewniają lekkość i trwałość architektonicznej budowli przy jednoczesnym wpisywaniu się we współczesne trendy. Dzięki temu, że są przejrzyste doskonale widać, co dzieje się na zewnątrz. Szklane drzwi przesuwne pasują do hotelu, ale również wielkiej posesji otoczonej pięknym ogrodem. Takie budowle cechuje przeważnie prosta forma i stonowana kolorystyka elewacji. Minimalistyczne drzwi przesuwne to dobry wybór także w spa  – dają poczucie luksusu i są niezwykle urokliwe. Dodatkowo szklane drzwi powiększają przestrzeń, a dzieje się tak za sprawą odbijających się promieni światła, które rozświetlają wnętrze. 

Szklane drzwi przesuwne – dlaczego to dobry wybór? 

Proponowane przez nas rozwiązania są w stanie zadowolić nawet najbardziej wybrednych klientów. Przede wszystkim wybiera się je dla samego efektu, który wpisuje się w nowoczesny design.W naszej ofercie znajdują się szklane drzwi przesuwne z profilami aluminiowymi o różnych kolorach oraz o różnych wykończeniach. Znajdzie się tu coś i dla miłośników matu jak i połysku. Co jeszcze można powiedzieć o naszych  minimalistycznych drzwiach przesuwnych? Wyróżniają się dużą izolacją cieplną i są bardzo wytrzymałe. 

Prezentowane tutaj zewnętrzne systemy przesuwne będą idealnym wykończeniem domu jednorodzinnego o nowoczesnej konstrukcji. Dzięki minimalnej grubości profili aluminiowych drzwi wyglądają bardzo lekko, a duża powierzchnia szkła zapewnia maksymalny dostęp do naturalnego światła. Produkt można zamontować na wejściu do ogrodu lub tarasu, sprawdzi się także w budynkach komercyjnych, np. restauracjach, hotelach czy sklepach. Ostateczna szerokość systemu przesuwnego uzależniona jest od wybranej liczby skrzydeł, dlatego opcja sprawdzi się też w przypadku budowli o zwiększonej rozpiętości.

W przeciwieństwie do standardowych drzwi zewnętrznych prezentowany tutaj model może być montowany także pod kątem 90 stopni, co otwiera przed architektem dodatkowe możliwości aranżacyjne. Skrzydła szklane charakteryzują się niewielką grubością, a jednocześnie są bardzo wytrzymałe i wyróżniają się dużą izolacją cieplną. Wygląd profili aluminiowych można z powodzeniem dopasować do aranżacji wnętrza. Klienci mogą skorzystać z jednego z wielu kolorów dostępnych w naszej palecie barw. Również wybór wykończenia jest dowolny, oferujemy profile w połysku lub w macie. Na specjalne życzenie umożliwiamy też zamówienie profili anodowanych, które prezentują się niezwykle efektownie.

Zapraszamy

Do skorzystania z oferty naszej firmy zachęcamy Klientów z Podlasia, którzy pragną wykończyć swój dom w nietuzinkowy sposób. Siedziba biura Alka Pro mieści się niedaleko Białegostoku, w miejscowości Wasilków. Całkowity koszt inwestycji będzie zależny od ilości zastosowanych skrzydeł oraz wybranego wykończenia. W celu poznania ostatecznej wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego odwiedzenia naszego oddziału.

 • Grubość szklenia – 54mm
 • Maksymalna izolacyjność akustyczna Rw=43dB
 • Współczynnik przenikalności cieplnej Uw od 0.9
 • Głębokość profilu 180 mm

Nasze produkty


KIM JESTEŚMY?


O nas

Systemy wykorzystywane do budowy stolarki aluminiowej to ALUPROF , CORTIZO oraz BLYWEERT. Każdy produkt tworzymy z pasją dbając o najdrobniejsze szczegóły, a współpraca z wiodącymi europejskimi producentami profili oraz okuć pozwala nam podejść do każdego projektu indywidualnie i wykorzystać optymalne rozwiązania coraz bardziej wymagających inwestycji. Nasze innowacyjne podejście sprawdza się przy komercyjnych dużych obiektach jak również coraz częściej w zabudowie jednorodzinnej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Profil aluminiowy

Kontakt


ALKA PRO Sp. z o.o.

Białostocka 104 lok. U4

16-010 Wasilków

Podlaskie, Polska

Telefon: (85) 688 14 16