Panele kompozytowe


Panele kompozytowe są stosowane jako dekoracja wewnątrz budynku. Można je również użyć do zewnętrznej zabudowy przegród, ścian nośnych i elementów dachowych w szerokim zakresie budynków niemieszkalnych. Nasze panele są produkowane w sposób ciągły, z okładzinami metalowymi – z aluminium – kapsułkując spieniony rdzeń poliuretanowy. Ta kompozycja zapewnia wysoki stopień stabilności, sztywności i doskonałej nośności.

Grubość pianki poliuretanowej jaką stosujemy może wynosić od 30 mm do 200 mm w zależności od zastosowania i wymaganej charakterystyki izolacji.

Certyfikaty:

–  Hiszpania: Documento de Idoneidad Técnica-DIT
–  Wielka Brytania: BBA
–  Polska: Wyrób budowlany
–  Francja: CSTB 

Poza zapewnieniem najwyższej jakości montażu, posiadamy również certyfikaty ISO 9001 dla procesu produkcji oraz obróbki mechanicznej panelu kompozytowego.